Gizlilik


Resimindir.in Global İnternet Gizliliği Politikası

Geçerli tüm gizlilik ve veri koruma yasalarına uymak Resimindir.in'in ilkesidir. Bu uyum; çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve bizimle kişisel verilerini paylaşan kişilerin güvenini kazanmaya ve bu kişilerin gizli bilgilerini korumaya verdiğimiz önemi yansıtmaktadır.
Bu Uluslararası İnternet Gizlilik Politikasında ("Politika”), Resimindir.in internet sitelerinde, kişisel bilgilerinizi topladığımızda, bu verilerin gizliliğini Resimindir.in'in nasıl koruduğu açıklanır. Bu Politika kapsamında “kişisel veri”, tek başına ya da sahip olduğumuz diğer bilgilerle birlikte sizi kişisel olarak tanımlayabilecek veriler anlamına gelir.
Bu Politika, Resimindir.in veya Resimindir.in’in dünya genelindeki iş birimleri tarafından ya da Resimindir.in adına işletilen tüm İnternet siteleri (hepsi beraber"Resimindir.in İnternet Sitesi" olarak adlandırılacaktır) için geçerlidir.

Web Sitesi Gizlilik Bildirimleri

Bu Politika tüm Resimindir.in İnternet Siteleri için geçerli olmakla birlikte, her bir Resimindir.in İnternet sitesi farklı amaç ve özelliklere sahiptir. Belirli bir Resimindir.in İnternet Sitesi ile ilgili ilave ya da farklı ifşalar söz konusu olursa, bu bildirim, ilgili internet sitesinde ya da ayrı bir web sitesi gizlilik bildirimi ("Web Sitesi Gizlilik Bildirimi") aracılığıyla belirtilecektir.  Her bir ifşa ya da Web Sitesi Gizlilik Bildirimi, bu Politikaya ilave niteliğinde olup yalnızca yayınlandığı Resimindir.in İnternet sitesi için geçerli olacaktır.

Onayınız

Resimindir.in İnternet Sitesini kullanarak ya da kişisel verilerinizi ileterek, bu Politika’da ve yürürlükteki tüm yasalara ve Web Sitesi Gizlilik Bildirimlerinde belirtilen hususlara uygun olarak kişisel verilerinizin toplanmasına, kullanılmasına ve ifşa edilmesine onay vermektesiniz.
Kişisel verilerinizin bu Politika’da belirtildiği şekilde, toplanmasına, kullanılmasına ve ifşasına onay vermemeniz durumunda, Resimindir.in İnternet Sitesini kullanmayın ya da Resimindir.in'e Ulaşın/Bize Ulaşın formları aracılığıyla durumu bize bildirin. 

Kişisel Verilerin Toplanması, Kullanılması ve İfşası ile İlgili Sınırlamalar

Yürürlükteki yasaların gerektirdiği ölçüde, Resimindir.in, Resimindir.in İnternet Sitesi aracılığıyla kişisel verilerinizi topladığında:
• Size veri uygulamaları hakkında zamanında ve uygun bir bildirimde bulunacaktır;
• Kişisel verilerinizi yalnızca bu verilerin hassaslığına, yasal gereksinimlere ve diğer unsurlara bağlı olarak açık veya zımni bir izin aldıktan sonra toplayacak, kullanacak, ifşa edecek ve aktaracaktır;
• Kişisel verilerinizi yalnızca belirli ve sınırlı amaçlar için toplayacaktır.
• Kişisel verilerinizi, toplandığı amaçla veya sizin tarafınızdan verilen izinle uyumlu olacak şekilde işleyecektir;
• Kişisel verilerinizin amaçlanan kullanım için güvenilir, doğru, eksiksiz olmasını ve gerektiğinde güncel tutulmasını sağlamak için ticari olarak makul adımları atacaktır;
• Kişisel verilerinizi, size “vazgeçme” seçeneği sunmadan doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda kullanmayacaktır ve
• Resimindir.in içindeki aktarımlar da dahil olmak üzere üçüncü bir tarafa ifşa edilen veya başka bir ülkeye aktarılan kişisel veriler için yeteri düzeyde koruma sağlamak amacıyla sözleşmeyle veya başka bir şekilde uygun koruma tedbirleri alacaktır.

Resimindir.in İnternet Sitelerinden Toplanan Veriler ve Bu Verilerin Nasıl Kullanılabileceği

Resimindir.in İnternet Sitesi’ne bağlandığınızda ve kullandığında aşağıda sayılan 3 şekilde hakkınızda veri toplamamız mümkündür:
1. Web Tarayıcınızın Bize Gönderdiği Veriler
Resimindir.in, otomatik olarak web tarayıcınızdan gönderilen verileri toplar. Bu veriler genellikle İnternet servis sunucunuzun IP adresi, işletim sisteminizin adı (Macintosh® ya da Windows® gibi) ve web tarayıcınızın sürümünü (Internet Explorer® ya da Netscape® gibi) içermektedir. Bize gönderilen veriler web tarayıcınızın ayarlarına bağlı olup tarayıcınızın ne tür veriler gönderdiğini ya da ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcınızı kontrol edin.
Tarayıcınızın gönderdiği veriler sizi kişisel olarak tanımlamamakatdır. Bu verileri sitelerimizi geliştirmemize ve internet ziyaretçilerimizin kullandığı teknoloji ile daha uyumlu hale getirmemize yardımcı olan istatistikler oluşturmak için kullanırız.
2. Bilgisayarınıza “Çerez” Yerleştirilerek Toplanan Veriler
Resimindir.in, bilgisayarınızın sabit sürücüsüne bir "etiket" yükleyerek hakkınızdaki verileri toplayabilir. Bu etiket, “çerez” olarak bilinmektedir.
Tüm Resimindir.in İnternet Sitelerimizde “oturum çerezleri” kullanılmaktadır. Bir oturum çerezi bilgisayarınızı, sitemize giriş yaptığınızda bir bilgisayar tarafından oluşturulan, benzersiz bir tanımlayıcı ile etiketlemek için kullanılır. Bir oturum çerezi, sizi kişisel olarak tanımlamaz ve tarayıcınızı kapattıktan sonra sona erer. Oturum çerezlerini ziyaretçilerimizin sitelerimizi kullanma yolları (ziyaret ettikleri sayfalar, kullandıkları bağlantılar ve her bir sayfada kaldıkları süreler) hakkında istatistiksel veri toplamak için kullanmaktayız. Bu verileri (“tıklama akışı verileri” olarak bilinir), ziyaretçilerimizin menfaatlerini ve sitelerimizin içerik ve işlevselliğini iyileştirme gereksinimlerini daha iyi anlayacak biçimde istatistiksel olarak analiz etmekteyiz.
Bazı Resimindir.in İnternet siteleri “kalıcı çerezler” de kullanmaktadır. Bu çerezler tarayıcınızı kapattığınızda sona ermezler, siz onları silene kadar bilgisayarınızda kalırlar. Bilgisayarınıza münhasır bir tanımlayıcı atayarak, daha önceki seçim ve tercihlerinizin veritabanını oluşturabilir ve bu seçimlerin ve tercihlerin tekrar toplanmasına gereksinim duyulduğunda tarafımızdan otomatik olarak ve size zaman ve emekten tasarruf etmenizi sağlayarak temin edilebilirler. Örneğin, bir satın alma yapmanızın ardından, diğer bir satın alma yapmaya karar vermeniz durumunda, gönderme adresiniz tutulacak ve sadece teyit edilmesi gerekecektir. Bir Resimindir.in İnternet Sitesinin “kalıcı çerezler” kullanması durumunda, sizi o sitede yayınlanan Gizlilik Bildirimi ile bilgilendireceğiz.
Çerezleri almayı istememeniz durumunda, tarayıcınızı çerezleri reddedecek ya da bilgisayarınıza bir çerez yerleştirildiğinde uyaracak biçimde ayarlayabilirsiniz. Bir Resimindir.in İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde çerezleri kabul etmeniz gerekmese de tarayıcınızın çerezleri reddetmesi durumunda, siteye ait tüm işlevleri kullanamayabilirsiniz.
3. Tarafınızdan Bilerek ve İsteyerek Sağlanan Veriler
Resimindir.in, bir Resimindir.in İnternet Sitesi’ni kullandığınızda bilerek ve isteyerek sağladığınız verileri toplamaktadır, (örneğin; e-posta uyarıları almak için kayıt olduğunuzda, bir anketi doldurduğunuzda ya da bir soru sorduğunuzda ya da geri bildirim ile e-posta gönderdiğinizde sağladığınız veriler) Birçok durumda sağladığınız bu veriler kişisel veri olacaktır.
Resimindir.in, bu verileri sizin kişisel verileriniz sağlama amacınız doğrultusunda kullanmaktadır. Örneğin; e-posta uyarıları almak için kayıt yaptırmak üzere e-posta adresinizi verdiğinizde, e-posta adresinizi, talep ettiğiniz e-posta uyarılarını göndermek için kullanmaktayız.
Resimindir.in İnternet Sitelerinden topladığımız verileri, müşteri hizmetleri, yolsuzluğu önleme, pazar araştırması, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve size ve şirketinize ilgi duyabileceğinize inandığımız bilgi ve teklifleri sunmak gibi çeşitli ticari amaçlar için de kullanabiliriz. Ayrıca tüm kişisel olarak tanımlayabilir verileri silebilir ve geri kalan verileri geçmişe yönelik, istatistiksel ve bilimsel amaçlarla kullanabiliriz.
Resimindir.in İnternet Sitelerinin birçoğu, kişisel verilerinizin kullanımı konusunda seçim yapmanıza olanak tanımaktadır. Çoğu durumda, seçimlerinizi kişisel verilerinizi verdiğiniz anda ve sayfada belirtmenizi istemekteyiz.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Resimindir.in, kendi İnternet Sitelerinden topladığı verileri posta listesi aracısı üçüncü kişilere sizin açık onayınız olmadan satmayacaktır.
Resimindir.in, kişisel verilerinizi diğer Resimindir.in iş birimleri ile paylaşabilir. Bunu yaptığımız zaman, söz konusu diğer Resimindir.in iş birimleri verilerinizi, asıl olarak toplanma (ya da sizin bilahare onayladığınız) amacı ile ve sadece bu Politika uyarınca, yürürlükteki her türlü gizlilik ve veri koruma kanunları ile uyumlu olacak biçimde ve Web Sitesi Gizlilik Bildirimlerine uygun olarak kullanacaktır.
Resimindir.in, kişisel verilerinizi, destek hizmetleri yürütmesi için birlikte çalıştığımız üçüncü taraflarla da paylaşabilir. Üçüncü tarafların, paylaştığımız kişisel verileri sadece adımıza hizmet vermek için kullanmaları ve kişisel verilerinizi kesinlikle gizli olarak ele almaları gerekmektedir.
Bazı durumlarda Resimindir.in, kişisel verilerinizi müşterilerimizle ve ürün veya hizmet sunmak amacıyla iş ortaklarımızla da paylaşabilir. Kişisel verilerinizin bu kişilerle paylaşılması halinde, topladığımız kişisel verilerinizi asıl olarak toplanma (ya da sizin bilahare onayladığınız) amacı ile sınırlı olarak ve sadece bu Politika uyarınca, yürürlükteki her türlü mevzuata ve ya Web Sitesi Gizlilik Bildirimleri ile uyumlu olacak biçimde kullanmalarını talep ederiz.
Belirli ve sınırlı durumlarda kişisel verilerinizi  üçüncü taraflar ile paylaşabilir ya da bu üçüncü taraflara aktarabiliriz. Örneğin; kişisel verileri üçüncü bir tarafa (i) talebiniz üzerine; (ii) yasal bir gereksinime ya da mahkeme emrine uymak için; (iii) olası bir suçu, mesela kimlik çalınması, araştırmak için; (iv) Resimindir.in ya da Resimindir.in iş biriminin satışı, satın alınması, birleşmesi, tasfiyesi ya da feshi ile bağlantılı olarak ya da (v) benzer durumlarda ifşa edebiliriz. Söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde, kişisel verilerinizi korumak için uygun adımları atacağımızı tahhüt ederiz.
Resimindir.in İnternet Siteleri’nin çoğu, kişisel verilerinizin açıklanması ve/veya aktarılması hakkında seçim yapmanıza olanak tanır. Bu durumda, seçimlerinizi, kişisel verilerinizi verdiğiniz anda ve sayfada belirtmenizi istemekteyiz.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verileriniz genellikle Resimindir.in veritabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımızın sunduğu veritabanlarında depolanır. Bu veritabanlarının çoğu Resimindir.in’e ait çeşitli ülkelerdeki sunucularda saklanmaktadır. Yasaların gerektirdiği ölçüde, kişisel verilerinizin ülkeniz dışına aktarılacak olması durumunda uygun bir bildirimde bulunulacaktır.
Resimindir.in kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için makul koruma önlemleri sağlamaktadır. Örneğin; kişisel verileri İnternet üzerinden aktarmak için güvenlik soket katmanı (SSL) kullanırız. Kişisel verilerinizin yetkisiz ifşa, yanlış kullanım ya da değiştirilmeye karşı korumaya yardımcı olması için güvenlik tedbirleri almış olmakla birlikte, İnternete bağlı olan tüm bilgisayar ağlarında olduğu gibi, İnternet üzerinden sağlanan verilerin güvenliğini garanti edemeyiz ve makul kontrolümüzün dışındaki güvenlik ihlalleri konusunda sorumluluk kabul etmeyeceğiz.

Üçüncü Taraf İnternet Sitelerine Bağlantılar

Resimindir.in İnternet Siteleri, Resimindir.in tarafından işletilmeyen İnternet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar, hizmet olarak sağlanmakta olup bu sitelerin faaliyetleri ya da içeriği ile ilgili onay ya da işletmecileriyle herhangi bir ilişkinin varlığını iddia etmemektedir. Resimindir.in bu internet sitelerini kontrol etmemekte olup içerik, güvenlik ya da gizlilik uygulamaları konusunda sorumlu değildir. Siteyi kullanmadan ya da kişisel veriler vermeden önce, ziyaret ettiğiniz web sitelerinde yayınlanan gizlilik politikasını incelemenizi önermekteyiz.

Kişisel Verilere Erişim

Bir Resimindir.in İnternet Sitesinde bize verdiğiniz kişisel verileri, Resimindir.in Türkiye websitesinde bulunan İletişim mekanizmalarını kullanarak gözden geçirebilir, düzeltebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklanması

Resimindir.in, Resimindir.in İnternet Siteleri üzerinden toplanan kişisel verilerinizi, talep ettiğiniz hizmet, ürün ve verileri sağlamak amacıyla ya da yürürlükteki yasalar tarafından izin verildiği ölçüde saklamaktadır.

Çocuklar ve Ebeveynlerin Siteyi Kullanımı

Resimindir.in, yürürlükteki yasalar tarafından izin verilen durumlar haricinde, İnternet Sitelerinde bilgisi dahilinde, çocuklardan kişisel veri istemez veya toplamaz. Çocuğunuzun kişisel veriler vermiş olması ve söz konusu verilerin kayıtlarımızdan silinmesini talep etmeniz durumunda, bu durumu belirli bir Resimindir.in İnternet Sitesinde sağlanan geri bildirim mekanizmalarını kullanarak, bize verdiğiniz kişisel verileri bu geri bildirim bağlantısına tıklayarak ya da Resimindir.in, Topçu Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cd. No:6 | 34805 Kavacık İstanbul Türkiye adresine yazarak yapabilirsiniz.

Bu Politika veya Gizlilik Bildirimleriniz Hakkındaki Sorular

Bu Politika ya da bir Ülkeye ait ya da Web Sitesi Gizlilik Bildirimi ya da kişisel verileri kullanımımız hakkında herhangi bir sorunuzun olması halinde, lütfen bu geri bildirim bağlantısına tıklayarak ya da Resimindir.in, Yeni mh 3102 sok no:9 Atakum Samsun Türkiye adresine yazarak bizimle irtibata geçin.

Bu Politika ve Gizlilik Bildirimlerimizdeki Değişiklikler

Resimindir.in bu Politika’yı ve Web Sitesi Gizlilik Bildirimlerini, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın, güncelleme ya da değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Politika’yı ya da herhangi bir Gizlilik Bildirimini değiştirmemiz durumunda, değişiklikler kişisel verilere uygulanacaktır.